روسیه

ویروس نابودکننده سلول های سرطانی

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۴ ۱۷-۰۵-۱۳۹۷

دستگاه جدید تنها با سلول های سرطانی تماس پیدا می کند، سلول هایی که حاوی پلاسمولپیپین روی سطح پروتئین هستند. ضمن اینکه اکثر داروهای مورد استفاده در حال حاضر اثر سمی قوی دارند و سلول های سالم را نیز از بین می برند که وضعیت دشوار بیماران طی شیمی درمانی گویای آن است

تبریز امروز:

ساخت ویروس نابود کننده سلولهای سرطانی در روسیه

دانشمندان روسی ویروس یک بار عمل ساختند که قادر است سلول های سرطانی را از بین ببرد.

 

به گزارش اسپوتنیک، در تحقیقات انجام شده توسط پژوهشکده زیست شناسی مولکولی با نام النگلگارد اینطور آمده است. 
دستگاه جدید تنها با سلول های سرطانی تماس پیدا می کند، سلول هایی که حاوی پلاسمولپیپین روی سطح پروتئین هستند. ضمن اینکه اکثر داروهای مورد استفاده در حال حاضر اثر سمی قوی دارند و سلول های سالم را نیز از بین می برند که وضعیت دشوار بیماران طی شیمی درمانی گویای آن است. 
داروی ساخته شده بر پایه رتروویروس درون زا بوده و عملکرد آن روی سلول های انسان آزمایش شده است.


نظرات کاربران


@