هیروشیما در یک آن!

تاریخ انتشار : ۱۴:۱۳ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷

یک قدم در آن زمان ، تصمیم به رفتن به داخل خانه، وارد شدن به یک خیابان به جای محل بعدی، جان انان را نجات داد. و اکنون هرکدام از انان می دانند که بارها بیشتر زندگی را دیده اند وآنان همچنین مرگ را بیشتر از هر کس و درهر زمانی که تصور می کردند می شناسند !

تبریز امروز:

صد ها هزار نفر با انجار بحب کشته شدند و بازماندگان هنوز از زنده ماندن خود در تعجب هستند !

 


به نقل از نیویورکر  صبح روز 6 اگوست در دقیقۀ پانزده هشت  به وقت ژاپن در سال  1945، زمانی که بمب اتمی بر روی آسمان  هیروشیما قرار گرفت. خانم  توشیکو ساساکی یک کارمند اداری از کارکنان آژانس شرق دور، در پشت میز کار خود در دفترش نشسته بود و مشغول صحبت با دختری در میز کناریش بود. در همان لحظه، دکتر ماسکازو فوجی در حال آماده شدن برای خواندن  اوساکا آساهی در بیمارستان خصوصی اش در دلتای هفت رودخانه ای بود که هیروشیما را تقسیم می کند، خانم هاتسویو ناکامورا ، یک بیوه زن مرد خیاط، در کنار پنجره آشپزخانه خود ایستاده بود و به تماشای دیوار همسایه ای بود که خانه شان را از هم جدا کرده بود ، زیرا در خط مقدم دفاع آتش ضد هوایی قرار داشت؛ پدر ویلهلم کلینزور، کشیش آلمان از جامعه عیسی مسیح، در لباس زیرش بر روی یک صندلی در طبقه بالا خانه سه طبقه خود نشسته بود و مشغول خواندن مجله مسیحی، Stimmen der Zeit بود؛ دکتر تروفومی ساساکی ، جراح جوان عضو  تیم جراحان بیمارستان سرپوشیده مدرن شهر، در کنار یکی از راهروهای بیمارستان با یک نمونه خون برای آزمایش در دست خود راه می رفت؛ آقای کیوشی تامیموتو ، کشیش کلیسای متدیست هیروشیما، در جلوی مرد ثروتمندی در " کوی" در منطقه غربی شهر ایستاده بود و آماده تخلیه وسایلی بود که او از ترس از شهر هیروشیما اورده بود. همه از حملات عظیم B-29 هراس داشتند .

 صد هزار نفر توسط بمب اتمی کشته شده اند و این شش نفر از جمله بازماندگان شهر هیروشیما بوده اند. آنها هنوز هم تعجب می کنند که چرا آنها زمانی که بسیاری دیگر جان سپردند،  باز زندگی می کردند. هر یک از آنها شماری از مواردی را  به عنوان شانس یا اراده می شمارند - یک قدم در آن زمان ، تصمیم به رفتن به داخل خانه، وارد شدن به یک خیابان به جای محل بعدی، جان انان را  نجات داد. و اکنون هرکدام از انان می دانند که بارها بیشتر زندگی را دیده اند وآنان همچنین مرگ را بیشتر از هر کس و درهر زمانی که تصور می کردند می شناسند ! آنان  در آن زمان، هیچ یک از این موضوعات چیزی نمی دانستند.

 

 

برگردان:  وحیدی آذر

 

 

 

نظرات کاربران


@