غزلی از عشقری شاعر افغان !

ز بازار محبت غم خریدم !

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲ ۱۱-۰۵-۱۳۹۷

ز بازار محبت غم خریدم خریدم غم و لیک کم خریدم !

تبریز امروز:

غم - شعری از عشقری

ز بازار محبت غم خريدم
خريدم غم وليكن كم خريدم
همين داغی كه حالا بر دل ماست
ندانم از كدام عالم خريدم
عسل ميجستم ‌از بازار هستی
عدم رخ داد جايش سم خريدم
ز عشق و عاشقی آگه نبودم
غم و درد ترا مبهم خريدم
نبودم واقف از آيينهء دل
كه از جمشيد جام جم خريدم
برای زخم ناسور دل خويش
ز مژگان كسی مرهم خريدم
محبت عشقری راحت ندارد
ز مجبوری متاع غم خريدم


نظرات کاربران


@