اقریقا

بازی با دم شیر!

تاریخ انتشار : ۰۵:۰۶ ۱۰-۰۵-۱۳۹۷

بچه شیر با هرچیزی که توجهش را جلب کند ، بازی می کند، گاه مانند بزرگسالان جنگ می کند و بر سر و کول همبازی هایش می پرد. این ماجرا بخش مهمی از مرحله رشد وی است. در این بازی هاست که او مهارت ها را می آموزد و این ماجرا به او کمک می کند تا با گروه ارتباط برقرار کند. اکنون دم مادر در حال جنبیدن است و چه چیزی بهتر از دم مادر برای بازی!

تبریز امروز:

"Caught the cat by the tail" – a lion cub in Serengeti National Park, Tanzania © Yaron Schmid (Photographer of the Year 2018 Entrant)

 

بازی با دم شیر !  یک بچه شیر در حال بازی با دم مادرش در پارک ملی سرنگتی تانزانیا است  . عکس از یارون اشمید  است.

 

بچه شیر با هرچیزی که توجهش را جلب کند ، بازی می کند، گاه مانند بزرگسالان جنگ می کند و بر سر و کول  همبازی هایش می پرد. این ماجرا بخش مهمی از مرحله رشد وی است. در این بازی هاست که او مهارت ها را می آموزد  و این ماجرا به او کمک می کند تا با گروه ارتباط برقرار کند. اکنون دم مادر در حال جنبیدن است و چه چیزی بهتر از دم مادر برای بازی!

 


نظرات کاربران


@