بوس لیس یوزپلنگ کوچولو!

عشق بچه چیتا به مادر!

تاریخ انتشار : ۰۸:۲۹ ۰۹-۰۵-۱۳۹۷

سپس، یک باره همه توله ها پیش او امدند؛ احساسات عمیق و پنهان و شیرین باهم بودن و لمس کردن را از خود نشان دادند و بچه چیتا با لیس زدن مادر دوست داشتن او را به سادگی به ما نشان داد!

تبریز امروز:

"Cub love" in Serengeti National Park, Tanzania © Sarah Zito (Photographer of the Year 2018 Entrant)

عشق بچه چیتا به مادر" در پارک ملی سرنتی، تانزانیا عکس از سارا زیتو
ما شاهد این چیتای مادر بودیم که دره را برای بازی کودکانش امن ساخته بود ، در حالیکه هرسه توله او در اطرافش بازی می کردند و با پریدن به روی یکدیگر و شیطنت تمام ، زندگی شاد کودکانه را مجسم  می ساختند!  گاه در پوشش مادر پنهان می شدند و درحالی که او به آرامی در حال استراحت بود. سپس، یک باره همه توله ها پیش او امدند؛ احساسات عمیق و پنهان و شیرین باهم بودن و لمس کردن را از خود نشان دادند و بچه چیتا با لیس زدن مادر دوست داشتن او را به سادگی به ما نشان داد! 

 

سارا زیتو

افریقا جئوگرافیک

 

گزارش کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@