استعفای مدیرعامل شرکت بین المللی پیتزا

صحبت های نژاد پرستانه و استعفا!

تاریخ انتشار : ۱۵:۰۸ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷

به علت صحبت های نژاد پرستانه جان اسناتر، بنیانگذار پیتزا پاپا جان ، از عنوان رئیس هیئت مدیره پاپا جان استعفا کرد.

تبریز امروز:

جان اسناتر، بنیانگذار پیتزا  پاپا جان ، از عنوان رئیس هیئت مدیره پاپا جان استعفا کرد.

Related image

 

 

 

 شرکت پاپا جان، یکی از بزرگترین شرکت های زنجیره پیتزا در ایالات متحده با بیش از 5000 شعبه در سراسر جهان اعلام داشت که هیئت مدیره شرکت ، استعفای آقای اسناتر را پذیرفته است و یک رئیس جدید را درهفته های آینده تعیین خواهد کرد. اما آقای اسناتر در هیئت مدیره پاپ جان باقی خواهد ماند،

 

 پیش از این در روز چهارشنبه جان اسناتر با شرکت  در یک کنفرانس با ارائه یک بیانیه سخنان خود  را به عنوان صحبت های "نامناسب و مضر" اعلام داشت.

وی گفت بود که سرهنگ هارلند سندرز بنیانگذار مرغ سوخاری با لکه ننگ شمردن سیاهان هرگز مجبور به عذرخواهی نشده بود ؛ فورب عذرخواهی اسناتر را خدمات شستشو اعلام کرد.


نظرات کاربران


@