شهر در هم کوفته رقه

کسب درامد از جمع اوری فلز قراضه در رقه

تاریخ انتشار : ۱۴:۰۷ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷

در سال 2014، دولت اسلامی شام و عراق اعلام کرد که شهر رقه پایتخت خلافت خود خوانده در سوریه است. رقه بعد از یک جنگ شدید و بمب گذاری های بسیار تحت رهبری ایالات متحده در سال گذشته از گروه ستیزه جویان آزاد شد، اما بیشتر شهر ویران شد و اکنون پول کمتری برای بازسازی وجود دارد.

تبریز امروز:

Collecting scrap metal in Raqqa, Syria, in June. Citizens are trying to rebuild and recover their lives after the city was the de facto capital of Islamic State territory for more than three years.

جمع آوری فلز قراضه در رقه، سوریه، در ماه ژوئن. پس از  بیش از سه سال حاکمیت حکومت اسلامی شام و عراق 

در سال 2014، دولت اسلامی شام و عراق اعلام کرد که شهر رقه پایتخت خلافت خود خوانده در سوریه است.
رقه بعد از یک جنگ شدید و بمب گذاری های بسیار تحت رهبری ایالات متحده در سال گذشته از گروه ستیزه جویان آزاد شد، اما بیشتر شهر ویران شد و  اکنون پول کمتری برای بازسازی وجود دارد.
اکنون مردم به جمع آوری فلز قراضه ساختمان ها جهت کسب درامد کرده اند


نظرات کاربران


@