تقلب در تعداد تعقیب کنندگان و فالوورها در شبکه های اجتماعی!

حذف میلیون ها اکانت مشکوک از توئیتر!

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۴ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷

بررسی های نیویورک تایمز نشان داده است که یک شرکت کوچک در فلوریدا صدها هزار فالوور و مخاطب جعلی را در کل دنیا به گروه های مختلف فروخته است . این گروه ها سیاستمداران ؛ مدل ها، هنرپیشه ها و نویسندگان را شامل می شو.د. این موضوع منجر به تحقیقات از سوی کنگره و کمیته تجارت فدرال گردید. تویتر اعلان داشته است که گزارش تایمز منجر به ایجاد فشار به این شرکت جهت بررسی موضوع شده است که موجب بحث های بسیار در موضوع مباحثی سیاسی گردید که توئیتر در گسترش انها دارای نقش می باشد.

تبریز امروز:

تویتر حذف ده ها میلیون اکانت های جعلی را از حساب  فالوورهای کاربران آغاز می کند ؛ این برای جذب اعتماد عمومی انجام می گیرد. گروه ها و افراد مشهور برای نشان دادن نفوذ اجتماعی خود از اکانت های جعلی  برای نشان دادن مخاطبین خود استفاده می کنند. گفته می شود  در مرحله اول 6 درصد از فالوورها کاسته خواهند شد. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از فالوور های اتوماتیک یا جعلی برای نشان دادن مخاطب زیاد استفاده می کنند. 

بررسی های نیویورک تایمز  نشان داده است که یک شرکت کوچک  در فلوریدا صدها هزار فالوور و مخاطب جعلی را در کل دنیا به گروه های مختلف فروخته است . این گروه ها سیاستمداران ؛ مدل ها، هنرپیشه ها  و نویسندگان را شامل می شو.د. این موضوع منجر به تحقیقات از سوی کنگره و کمیته تجارت فدرال گردید. تویتر اعلان داشته است که گزارش تایمز منجر به ایجاد فشار به این شرکت جهت بررسی موضوع شده است که موجب بحث های بسیار در موضوع مباحثی سیاسی گردید که توئیتر در گسترش انها دارای نقش می باشد.  

در ایران نیز گفته می شود گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی به خرید و فروش عضو و فالوور می پردازند که شاید بررسی آن زمانی لازم دیده شود. 

 

 

 


نظرات کاربران


@