آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکزیک شد

پیروزی یک چپ گرا در انتخابات مکزیک

تاریخ انتشار : ۰۳:۵۷ ۱۱-۰۴-۱۳۹۷

یک موج پوپولیستی که به علت فساد و خشونت فراوان در کشور بوجود آمده بود، موجب گردید تا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور چپگرا، روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک به پیروزی برسد، وی بر پایبندی سیاسی خود به قدرت ملی تاکید کرده است.

تبریز امروز:

به گزارش نیویورک تایمز ،آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، کاندیدای چپ ریاست جمهوری مکزیک با پیروزی قابل توجهی خود را اماده تغییر در کشور کرد.

یک موج پوپولیستی که به علت فساد و خشونت فراوان در کشور بوجود آمده بود، موجب گردید تا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور چپگرا، روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک به پیروزی برسد، وی بر پایبندی سیاسی خود به قدرت ملی تاکید کرده است.

آقای لوپز اوبرادور نخستین بار در چند دهه اخیر به عنوان رهبر دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است، که چشم اندازی برای میلیون ها مکزیکی را با امید و هیجان برای نخبگان کشور ایجاد کرده است؛ او اکنون قدرت برای تغییر را دارا می باشد.

نتیجه انتخابات یک واکنش واضحی از وضعیت موجود در ملت است که به واسطه دیدگاه متمرکز و رفتن ناموفق برای جهانی شدن که بسیاری از مکزیک ها احساس می کنند به آنها خدمتی نکرده است، بوجود آمده است.

 


نظرات کاربران


@