کالیفرنیا!

طرح های هنری برای ورودی بیمارستان !

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۴ ۱۰-۰۴-۱۳۹۷

ورودی یک مرکز پزشکی درکالیفرنیا دریک باغ قرار گرفته است که دارای فضای سبز، آب نما و المان های هنری است. گفته می شود ورودی بیمارستان "شفا" در ارامش بیماران و خانواده آنان موثر بوده است.

تبریز امروز:

Sculptural pavilion in the Healing Garden

ورودی یک مرکز پزشکی درکالیفرنیا دریک باغ قرار گرفته است که دارای فضای سبز، آب نما و المان های هنری است. گفته می شود ورودی بیمارستان "شفا" در ارامش بیماران و خانواده آنان موثر بوده است.

 


نظرات کاربران


@