مرگ یک روزنامه نگار

روزنامه نگاران فلسطینی در معرض شلیک تک تیراندازان!

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۱ ۰۷-۰۴-۱۳۹۷

صبح روز جمعه یاسر مرتضی یک روزنامه نگار سی ساله فلسطینی بعد از صرف صبحانه با خداحافظی از خانواده اش به سر کار رفت. او که پدر یک کودک 15 ماهه است به سایر روزنامه نگاران برای پوشش خبری تظاهرات نوار غزه پیوست که خواهان بازگشت به سرزمین های اشغالی از سال 1948 هستند. او با پوشیدن ژاکت ابی رنگ با نوشته واضح Press مشغول فیلم برداری و پوشش دهی تظاهرات بود.بعد از ظهر او با تیر مستقیم زخمی و در بیمارستان محلی درگذشت.

تبریز امروز:

 به گزارش نیویورکر : یک گزارشگر فلسطینی نیروهای اسرائیلی را به تیراندازی مستقیم به روزنامه نگاران به قصد کشت متهم ساخت!

صبح روز جمعه یاسر مرتضی یک روزنامه نگار سی ساله فلسطینی بعد از صرف صبحانه  با خداحافظی از خانواده اش به سر کار رفت. او که پدر یک کودک 15 ماهه است به سایر روزنامه نگاران برای پوشش خبری تظاهرات نوار غزه پیوست که خواهان بازگشت به سرزمین های اشغالی از سال 1948 هستند. او با پوشیدن ژاکت ابی رنگ با نوشته واضح Press  مشغول فیلم برداری و پوشش دهی تظاهرات بود.بعد از ظهر او با تیر مستقیم زخمی و در بیمارستان محلی درگذشت.

مرتضی یکی از پنج روزنامه نگاری بود که در روز جمعه مورد هدف تیرهای اسرائیلی قرار گرفت. در پاسخ به درخواست کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از گروه آزادی مطبوعات مستقر در نیویورک اسرائیل تیراندازی مستقیم به روزنامه نگاران را رد کرده و بررسی موضوع را اعلان داشته است. روزنامه نگاران فلسطینی با اشاره به تعداد زخمی های روزنامه نگاران دلیل آن را نشانه گیری توسط تک تیراندازان دانسته است. 

 

 

 


نظرات کاربران


@