ژنی از نوع غیرت و سربلندی!

پسرآب فروش!

تاریخ انتشار : ۰۸:۴۳ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷

تنها امید است که برای او کمک می کند تا به راه بیافتد ، بلکه هزینه مدرسه و کمک به معاش خانواده اش را با فروختن آب به مغازه دارانی تامین کند که در یخچال های مغازه شان آب و لیوان دارند! ژن او از نوع غیرت و سربلندی دیده می شود!

تبریز امروز:

پسر اب فروش

پسر کوچک مودبانه وارد مغازه می شود! دو فلاسک را در دستانش دارد و یک کوله پشتی بر پشتش ! لیوان های کاغذی در کوله اش دیده می شوند!

او در گرمای تابستان در حال فروش خاکشیر است .تلاش برای آینده !

تنها امید است که برای او کمک می کند تا به راه بیافتد ، بلکه هزینه مدرسه و کمک به معاش خانواده اش را با فروختن آب به مغازه دارانی تامین کند که در یخچال های مغازه شان آب و لیوان دارند!

ژن او از نوع غیرت و سربلندی دیده می شود!


نظرات کاربران


@