گیاه خانگی قهر و آشتی !

گیاه خانگی حساس، حس لطافت زندگی !

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۹ ۰۴-۰۴-۱۳۹۷

با لمس و یا شوک ، گیاه خود را جمع می کند و شبانگاه با جمع و جور کردن برگ هایش به خواب می رود ؛ مانند آنکه می خواهد از خود دفاع کند و بعد از احساس امنیت دوباره برگ هایش را باز می کند !

تبریز امروز:

Image result for ‫گل حساس‬‎

 

 

گیاه قهر و آشتی یا گیاه حساس با نام Shameplant  و اسم علمی  Mimosa pudica گیاهی ظریف با عمری مرتبط با حفظ و نگهداریش در یک تا چند سال است. با لمس، گیاه خود را جمع می کند و شبانگاه با جمع و جور کردن برگ هایش به خواب می رود ؛ مانند آنکه می خواهد از خود دفاع کند و بعد از احساس امنیت دوباره برگ هایش را باز می کند !

خواب گیاه حساس

 گیاه حساس در خواب

 گیاه حساس

گیاه حساس در بیداری

گیاه حساس در بیداری

 

 گیاه حساس بومی امریکای جنوبی و مرکزی بود و اکنون در خانه های علاقه مندان خود  به حیاتش ادامه  می دهد.

با به بذر نشستن گل های این گیاه امکان تکثیر  آن بوجود می آید! حس عاطفی انسان ها با این گیاه به علت عکس العمل هایش بسیار است.

 

مهندس میترا فرهنگ فر


نظرات کاربران


@