پلاستیک سبز نماد سبز اندیشی

درخت انبه پلاستیکی شهرداری تبریز

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۰ ۰۳-۰۴-۱۳۹۷

وجود یک درخت انبه پلاستیکی در ساختمان شهرداری تبریز، نمادی ازعلاقه به طبیعت سبز و بی نیاز از آبیاری است!

تبریز امروز:

درخت انبه در شهرداری تبریز

 

وجود یک درخت انبه پلاستیکی در ساختمان شهرداری تبریز، نمادی ازعلاقه به طبیعت سبز و بی نیاز از آبیاری است! شاید به این علت قطع درخت و نابودی باغات شهری تبریز چندان هم در شهر برای مامورین مشکل نبود! بالاخره انبه درخت منطقه تبریز نیست و اگر بخواهند آن را بکارند باید گلدان و شاخ و برگ پلاستیکی نباید فراموش گردد.


نظرات کاربران


@