بحران اخلاق در جامعه با جداسازی کودک مهاجر از والدین!

یک سازمان بی تجربه و هزاران کودک !

تاریخ انتشار : ۲۲:۳۱ ۰۲-۰۴-۱۳۹۷

کودکانی که براساس سیاست های جداسازی والدین مهاجراز آنان جدا شده اند؛ اکنون توسط سازمانی نگهداری می شوند که هیچ آمادگی پذیرش و نگهداری آنان را ندارد.اکنون بحران اخلاق در جامعه مورد بحث قرار گرفته است و موافقین این طرح نیز توان و امکان دفاع از آن را در شرایط فعلی از دست داده اند

تبریز امروز:

 

به گزارش نیویورکر :هزاران کودک مهاجر که با اخراج والدین خود در حبس قرار گرفته اند ، اکنون بی زیان و ناتوان در اختیار یک سازمانی در ایالات متحده قرار گرفته اند که هیچ گونه اشنایی با نگهداری کودک و نوزاد ندارد .

بحران  ناشی از جدایی والدین و کودکان پناهنده آغاز یک بحران اخلاقی در ایالات متحده گردیده است. براساس اخبار جداسازی نزدیک به سه هزار کودک مهاجر که در مرزها از والدینشان گرفته شده بودندبه این مراکز نگهداری انتقال می یابند.

بسیاری از آنها  پنج ساله یا کوچکتر از آن هستند. نوزادان و کودکان نوپا - به سه مرکز در جنوب تگزاس فرستاده شده اند و مرکز چهارم  در هوستون در حال ساخت می باشد

پاملا فلورین، یک وکیل که در موضوع  کودکان کوچک کار می کند.می گوید که  او و همکارانش در پروژه حقوق مهاجران و پناهندگان ، شمار قابل توجهی از جمعیت کودکان جوان را در پناهگاه هایی که بازدید می کنند دیده اند.

روز چهارشنبه، ترامپ یک دستورالعمل اجرایی برای پایان دادن به سیاست جداسازی والدین و فرزندان را امضا کرد و به جای آن بازداشت خانواده ها را  در مرز اعمال نمود ؛ اما پایان سیاست جدایی از خانواده هیچ کاری برای حل و فصل وضعیت  هزاران کودک  بازداشتی را حل نکرده است .

اکنون بحران اخلاق در جامعه مورد بحث قرار گرفته است و موافقین این طرح نیز توان و امکان دفاع از آن را در شرایط فعلی از دست داده اند

 


نظرات کاربران


@