مزگ و میر زیاد ؛ زاد و ولد کم!

سرعت کاهش جمعیت اوکراین

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۶ ۲۹-۰۳-۱۳۹۷

میزان مرگ و میر دو برابر بیش از میزان تولد بود: تنها 54 نوزاد در هر 100 زایمان وجود داشت. از 1 ماه مه سال جاری، کل جمعیت اوکراین 42.3 میلیون نفر بوده است.

تبریز امروز:

بر اساس گزارش اداره آمار دولتی اوکراین جمعیت این کشور به سرعت در حال کاهش است.

در طی چهار ماه اول سال 2018 مرگ و میر شهروندان به میزان 85.7 هزار نفر بوده است .
و این میزان مرگ و میر به عبارتی دو برابر بیش از میزان تولد بود: تنها 54 نوزاد در هر 100 زایمان وجود داشت. از 1 ماه مه سال جاری، کل جمعیت اوکراین 42.3 میلیون نفر بوده است.
با توجه به پیش بینی های سازمان ملل متحد، تا سال 2050 جمعیت اوکراین 36 میلیون نفر کاهش خواهد یافت


نظرات کاربران


@