اخراج والدین پناهنده بدون فرزندانشان !

بدون فرزندم ، هرگز!

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۴ ۲۸-۰۳-۱۳۹۷

"من نمی توانم بدون پسرم بمانم " این گفته السا اورتیز از گواتمالا است که از ایالات متحده اخراج شده است واکنون در روستایی در نزدیکی گواتمالا سیتی کنار پدرش زندگی می کند. مشکل جداسازی خانواده های مهاجر در ایالات متحده ادامه دارد و پر از مشکل جلو می رود، بعضی از والدین بدون فرزندانشان بیرون رانده می شوند.

تبریز امروز:

اخراج خانواده ها از  ایاللات متحده بدون فرزندانشان همچنان ادامه دارد، در این ماجرا والدین اخراج و فرزندانشان در حبس قرار می گیرند تا تصمیم نهایی در مورد انها اتخاذ گردد.

"من نمی توانم بدون پسرم بمانم " این گفته السا اورتیز از گواتمالا است که از ایالات متحده اخراج شده است واکنون در روستایی در نزدیکی گواتمالا سیتی کنار پدرش زندگی می کند. مشکل جداسازی خانواده های مهاجر در ایالات متحده ادامه دارد و پر از مشکل جلو می رود، بعضی از والدین بدون فرزندانشان بیرون رانده می شوند.

 تعداد بیشتری از خانواده ها به عنوان بخشی از تلاش دولت فدرال برای کنترل مهاجرت غیرقانونی در حال اخراج شدن هستند، در حالی که کودکان آنها در زندان ایالات متحده باقی

می مانند.

السا اورتیز با پسرش  از گواتمالا وارد ایالات متحده شده اما پلیس رد او او رادنبال کرد و وی را پس از بازداشت با هواپیما به گواتمالا برگرداند اما پسرش را از وی جدا و به کمپ کودکان مهاجر فرستاد.

السا اکنون یک زن درمانده است


نظرات کاربران


@