کاربدون حفاظت و ناامن

سقوط از بلندی زندگی ، در محیط های ناامن کارگاه ها!

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۴ ۲۵-۰۳-۱۳۹۷

سانحه تنها یک خسران مادی ساده نیست. اما نگاه جامعه ما بیشتر بر روی دیه و تامین مادی خسارات متمرکز شده و آن هم نیز چندان در حد پذیرفتی نبوده و نیست ! خسران زندگی یک انسان ؛ نتایج دردناکی بر روی زندگی اطرافیان و اجتماع دارد! اما آنچه که به چشم می خورد عدم حساسیت یر نظارت و کنترل ایمنی در محیط های کار است .

تبریز امروز:

کار در ارتفاع

سمیرا هر هفته یکی دو شب در اتاق کوچک نگهبانی ساختمان  به همراه پدر بزرگش می ماند ، روی چمن های  کنار ساختمان با عروسک کوچک خود بازی می کند و شب وقتی در روی رختخواب پدر بزرگ می خوابد ، پدر بزرگ روی صندلی به استراحت می پردازد .

پدر سمیرا بر اثر سقوط  در ساختمان فوت کرده است و او که در کلاس اول ابتدایی درس می خواند ، اکنون بیش ازسه سال است که پدرش را ندیده است.هر هفته با اصرار به مادرش شب را پیش پدر بزرگ می ماند.

***

یغقوب آقا  نگهبان شیفت دوم ساختمان است . او هم درد مرگ شوهر خواهر جوان خود را دارد .شوهر خواهرش که پسر دایی او نیز هست در سقوط از ارتقاع در حین ارماتوربندی کشته شده و خواهر 18 ساله اش  اکنون  با دختر 2 ساله اش زندگی می کند. دختر کوچولو تنها خاطره ای ابری از پدر دارد. و....

***

عجیب است" اسلام"  نگهبان قبلی ساختمان نیز از درد سقوط رنج می برد ! نقاش  ساختمان  در خانه او از نردبان سقوط می کند و پرداخت دیه  اورا به فقر  می رساند. پیرمرد دنیا دیده  با نگهبانی در ساختمان  امرار معاش می کند.

***

 

یک داربست و چند تکه تخته برای کارکردن در ارتفاع کفایت کرده است ؛ آِیا بازرسان ایمنی به کارگاه های ساختمانی مراجعه و نظارت می کنند؟

در ایران اکنون سال هاست که آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع به تصویب رسیده است ،

هدف از تدوین این آیین نامه، ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی اعلام شده است که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط در آنها انجام می گیرد. دامنه شمول این به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و برای کلیه کارگاه های مشمول قانون مذکور لازم الاجرا می باشد.

کار در ارتفاع از نظر این آئین نامه به  هر کار یا فعالیتی که موقعیت آن، در ارتفاع بیش از 1/2 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد تعلق می یابد و  سطح مبنا اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع، که بصورت ایمن گسترش یافته است را بیان می کند !

بر اساس آئین نامه عامل کار در ارتفاع فردی است که آموزش های متناسب با نوع کار در ارتفاع را حسب شرایط گذرانده و نسبت به اخذ گواهینامه مربوط از مراجع ذیصلاح آموزشی اقدام نموده و قادر به انجام کار بصورت ایمن می باشد.

کار در ارتفاع

و بر اساس همان ایین نامه حفاظت از سقوط مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور پیشگیری از سقوط با کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن انجام می شود.

 روش ها وابزارهایی که برای حفاظت از نیروی کار تدوین و ثبت شده اند در ایین نامه تعریف گردیده اند.

روش های ایمنی انجام کار در ارتفاع با استفاده از الف سامانه محدود کننده که سامانه ای است که از قرارگیری فرد در وضعیت سقوط جلوگیری می کند و به دو شکل عمومی نظیر نرده حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال لنیارد وکمر بند حمایل بندکامل بدن مورد استفاده قرار می گیرد. ب سامانه متوقف کننده که  سامانه ای است که با استفاده از تجهیزات مناسب در صورت انجام سقوط، با جذب انرژی ناشی از سقوط باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع کار می گردد. که به دو شکل فردی شامل، کمربندحمایل بند کامل بدن،طناب ایمنی و نظایر آنها و عمومی مانند تور ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد. ج دسترسی با طناب است که در  این روش شامل دو سامانه ایمنی مجزا می باشد؛ یکی به عنوان طناب دسترسی و دیگری تحت عنوان طناب پشتیبان عمل می نماید که شامل، کمربند حمایل بند کامل بدن همراه با وسیال دیگر برای صعود و فرود به جایگاه کار، و یا از آن و نیز موقعیت استقرار مناسب استفاده می شود.

فاصله ایمن در ارتفاع  حداقل فاصله ای است که برای جلوگیری از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار می گیرد و لنیارد طناب یا تسمه ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع یا نقطه یا طناب تکیه گاه یا سازه ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار می گیرد.

کمربند ایمنی وسیله ای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی یا ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را می پوشاند.

حمایل بند کامل بدن یا هارنس پوششی است از جنس الیاف یا ترکیبات پلیمری و مقاوم که عموما از انتهای بالای ران تا روی سطح کتف را پوشانده و توسط قلابهایی که به روی آن متصل است، فرد را به سایر تجهیزات سامانه های کار در ارتفاع وصل می کند. قلاب قفل شونده ؛کارایین ابزاری است حلقه ای شکل که برای اتصال اجزای سامانه های کار در ارتفاع به یکدیگر، مورد استفاده قرار می گیرد و به دو شکل پیچی یا قفل خودکار، ایمن می گردد و...

***

 

کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران دستخوش سوانح می‌شوند و از این رو بیشترین قربانیان سوانح کاری به این حوزه از کار مربوط می‌شود. طبق آمارهای غیر رسمی  صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

از آن گذشته بیمه تامین اجتماعی، بیمه فوت، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری را شامل نمی‌شود و در صورت بروز چنین پیشامدهایی، فرد مصدوم و خانواده‌اش از هیچگونه کمک مالی نصیب نمی‌برند.

کارفرماها هم عملا از پرداخت خسارت و دیه به خانواده ‌قربانیان و مصدومین سر باز زده و بیمه تامین اجتماعی را مسئول پوشش چنین مواردی می‌دانند. توجه کافی به مشکلات ایمنی و بهداشتی کارگران و بویژه کارگران ساختمانی نمی‌شود، حال آنکه این دسته از کارگران به علت نوع کار خود در معرض خطرات زیادی قرار دارند.

***

کار در ارتفاع

در یک کارخانه اروپایی تقویم دیجیتالی فقط نشانگر روزهای بدون سانحه کارخانه بود ، اگر این تقویم می توانست به حد نصاب پنج سال بدون سانحه برسد ، در آن صورت کارکنان کارخانه از پاداش بهره مند می شدند! سانحه تنها یک خسران مادی ساده نیست. اما نگاه جامعه ما بیشتر بر روی دیه و تامین مادی خسارات متمرکز شده و آن هم نیز چندان در حد پذیرفتی نبوده و نیست !

خسران زندگی یک انسان ؛ نتایج دردناکی بر روی زندگی اطرافیان و اجتماع دارد! اما آنچه که به چشم می خورد عدم حساسیت یر نظارت و کنترل ایمنی در محیط های کار است .

سازمان بسیاری موظف بر کنترل شرایط ساخت و ساز هستند ، اما ساخت و ساز بدون لحاظ معرفت های اخلاقی و ابین نامه بر اساس نیازمندی اقتصادی عامل کار همان کارگر شکل می گیرد و در جامعه ادامه دارد.ورود سازمان های مرتبط با ایمنی کار؛ سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد علمی می تواند موجب نظارت برانجام قانون و نجات جان انسان ها و در کنار آن حفظ بزرگ ترین ارزش در جامعه همان اخلاق  و ارزش های انسانی باشد.

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@