لذت و خنده در حداقل ها!

چرخ و فلک محله ای تبریز

تاریخ انتشار : ۱۵:۰۶ ۲۱-۰۳-۱۳۹۷

دیسنی لند و چرخ و فلکش با چرخ و فلک محله لوکه زه ی تبریز هیچ فرقی ندارد.فقط هزینه آن اولی بالا است و با دلار حساب می شود اما لذت و خنده این دومی بسیار! چرخ و فلکچی برای ایجاد تعادل چند گونی شن هم با خود دارد که روی صندلی ها می گذارد و موسیقی متن هم پخش می کند و بچه ها در اوج شادمانی گاه باصدا و گاه در سکوت خود فقط از بازی در زمان لذت می برتد ! این هم بازی زمانه آنان است ! لذت و خنده در حداقل ها!

تبریز امروز:

دیسنی لند تبریز

 دیسنی لند و چرخ و فلکش با چرخ و فلک محله لوکه زه ی تبریز هیچ فرقی ندارد. فقط هزینه آن اولی بالا است و با دلار حساب می شود اما لذت و خنده این دومی بسیار!

چرخ و فلکچی  برای ایجاد تعادل چند گونی شن هم با خود دارد که روی صندلی ها می گذارد و موسیقی متن هم پخش می کند و بچه ها در اوج شادمانی گاه با سر و صدا و گاه در سکوت خود فقط از بازی در زمان لذت می برتد ! این هم بازی زمانه آنان است ! لذت و خنده در حداقل ها!  

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر

 

 

 

 

نظرات کاربران


@