بایاتی لار

تاماشادیر بولبولون گول ایله یاز فر اغی

تاریخ انتشار : ۱۰:۳۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۷

فراق بلبل با گل در پائیز تماشاییست!

تبریز امروز:

تاما شادیر بولبولون  گول ایله یاز فر اغی

عاشیقم، یاز فراغی

اوخویان، یاز فراغی

تاما شادیر بولبولون

گول ایله یاز فر اغی


نظرات کاربران


@