آجان آباد تبریز

هنر خیابانی ترکیب گلدان با نقاشی گلدان

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۸ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷

کار طراحی و تلفیق واقعیت با واقعیت مجازی در آجان آباد تبریز در تصویر دیده می شود!

تبریز امروز:

کار طراحی و تلفیق واقعیت با واقعیت مجازی در آجان آباد تبریز در تصویر دیده می شود!

 هنر خیابانی  در تبریز

هنر خیابانی  در تبریز

هنر خیابانی  در تبریز

 

عکس از : کاوه وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@