سفری در کوهستان

چیچکلی

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۶ ۱۸-۰۳-۱۳۹۷

در چیچکلی از ماشین آقا غلام پیاده شدیم! ساعت نه به سوی قاضی بولاغی حرکت کردیم ساعت ده و نیم صبحانه را در قاضی بولاغی صرف و به سوی روستای بسیار زیبای کلینگان براه افتادیم! ساعت دوازده در کلینگان بودیم کمی بالاتر از این روستا در وسط جنگل چشمه پر آب دیگری است. برای ناهار در کنار این بولاغ چایی و ناهار را آماده کردیم . پس از صرف ناهار راه را ادامه دادیم ساعت شش در وسط جنگل در محل با صفا اطراق نمودیم، برای اطراق شبانه شروع به جمع آوری هیزم کردیم؛ هیزم به مقدار کافی جمع شده بود!

تبریز امروز:

پانزدهم خرداد نود و هفت روز سه شنبه ساعت شش از چهار راه عباسی همراه مهر علی- اصغر - جواد نامور به سوی سه راهی اهر و از آنجا به سوی ورزقان راه مان را پی گرفتیم . بعد از شرفه به چیچکلی رسیدیم!

در چیچکلی از ماشین آقا غلام پیاده شدیم! ساعت نه به سوی قاضی بولاغی حرکت کردیم ساعت ده و نیم صبحانه را در قاضی بولاغی صرف و به سوی روستای بسیار زیبای کلینگان براه افتادیم! ساعت دوازده در کلینگان بودیم کمی بالاتر از این روستا در وسط جنگل چشمه پر آب دیگری است. برای ناهار در کنار این بولاغ چایی و ناهار را آماده کردیم . پس از صرف ناهار راه را ادامه دادیم ساعت شش در وسط جنگل در محل با صفا اطراق نمودیم، برای اطراق شبانه شروع به جمع آوری هیزم کردیم؛ هیزم به مقدار کافی جمع شده بود!

با تدارک چایی و شام دور هم نشسته بودیم . ساعت12 بعد از شام زیر انداز ها و کیسه خواب ها را پهن کردیم وخوابیدیم ساعت شش صبح پس از بیدار شدن و صرف صبحانه به سوی روستا اوولی به راه افتادیم. ساعت یازده در اوولی بودیم. پس از گذشتن از اوولی به سوی احمد آباد حرکت و در احمد آباد در کنار رود و در ساعت یک ناهار را صرف و به سوی روستای مرز آباد راه افتادیم. ساعت دو در مرز آباد ( قره چیلر ) بودیم بایک تاکسی به سوی جلفا حرکت و سپس با یک تاکسی دیگر سوی تبریز روان شدیم ساعت پنج در تبریز بودیم...

 

 

حمید سپهروند


نظرات کاربران


@