فیلم از نشنال جئوگرافی

سمندر مقدس آزتک ها در معرض انقراض!

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۶ ۱۸-۰۳-۱۳۹۷

دوزیست مشهور سمندر مقدس آزتک ها(Ambystoma dumerilii) تنها در دریاچه مرکزی مکزیک به نام Pátzcuaro یافت می شوند، اما تعداد آنها تا اندازه ای کاهش یافته است که اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در حال حاضر آنها را در طبقه "به شدت در معرض خطر" قرار داده است . در ارتباط با سمندر شناخته شده تر، آنها در رابطه با توانایی های بازسازی اندامشان اهمیت دارند.

تبریز امروز:

 

سمندر در معرض خطر اکنون از سوی کلیسا حمایت می شود.

دوزیست مشهور سمندر مقدس آزتک ها(Ambystoma dumerilii)  تنها در دریاچه مرکزی مکزیک به نام Pátzcuaro یافت می شوند، اما تعداد آنها تا اندازه ای کاهش یافته است که اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در حال حاضر آنها را در طبقه "به شدت در معرض خطر" قرار داده است . در ارتباط با سمندر شناخته شده تر، آنها در رابطه با توانایی های بازسازی اندامشان اهمیت دارند.

 

در یک نقطه از این دریاچه ،سمندر رشد می کرد، اما جمعیت طبیعی آنها با ترکیبی از تهدیدها از بین رفته است. نابودی جنگل ها ؛ دسترسی عموم به ساحل ، شکار برای غذا منجر به کاهش شدید تعداد آنها شده است.

این گونه سمندر ها در تولید یک داروی ضد سرفه سنتی کشته می شوند . بنابراین اکنون صومعه وارد این ماجرا شده است .

به نظر می رسد که این کلونی از دریاچه Pátzcuaro salamander ژنتیکی ترین در جهان است، و در حال حاضر گروه محافظت از باغ وحش Chester و  دانشگاه   Michoacana مکزیک در حال کمک در نگهداری این سمندر ها هستند

محققان ارزیابی از جمعیت علف های هرز باقی مانده در دریاچه را آغاز کرده اند، از جمله آزمایش کیفیت آب و دسترسی به مواد غذایی. آنها همچنین با ماهیگیران محلی همکاری کرده اند و خواهران همچنان به نقش حیاتی خود در تلاش برای حفظ جمعیت متنوع و ژنتیکی ادامه می دهند که در نهایت ممکن است منجر به حفظ گونه  در حال انقراض گردد.

 

 

منابع : نشنال جئوگرافی و IFL Scince

IFLScience logo

گزارش از وحیدی آذر


نظرات کاربران


@