سفر به کوهستان!

صعود به دو قله،گوی زنگی ومیشو شانجان در یک روز از یام مرند به شانجان شبستر

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۳ ۱۶-۰۳-۱۳۹۷

ساعت شش صبح از چهار راه عباسی همراه با مهر علی و اصغر با ماشین اقا غلام و بهنام و علی و یوسف با ماشین دیگر به سوی یام مرند حرکت کردیم در انتهای اسفالت پیست اسکی مرند از ماشین پیاده و شروع به صعود به گوی زنگی نمودیم

تبریز امروز:

روستای شانه جان

یازدهم خرداد ماه نود و هفت ساعت شش صبح از چهار راه عباسی همراه با مهر علی و اصغر با ماشین اقا غلام و بهنام و علی و یوسف با ماشین دیگر به سوی یام مرند حرکت کردیم در انتهای اسفالت پیست اسکی مرند از ماشین پیاده و شروع به صعود به گوی زنگی نمودیم.

قله میشو از شانه جان

 

در اولین بولاخ صبحانه را صرف و ساعت نه به صعود ادامه دادیم ساعت دوازده بالای قله، گوی زنگی بودیم پس از کمی استراحت به سوی میشو شانجان حرکت نمودیم ساعت دو بالای قله بودیم پس از انداختن عکس های یادگاری وکمی استراحت سرازیر شدیم ساعت سه در پایین دره و کنار آبشار وبا صفا ناهار را صرف کردیم

 

 

سپس پایین آمدیم در شانجان سوار یک شخصی شدیم  ساعت هفت در خانه بودیم.

 

حمید سپهروند 


نظرات کاربران


@