قطار سریع السیر بین مکه و مدینه!

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۸ ۱۶-۰۳-۱۳۹۷

مکه و مدینه با قطار سریع السیر به هم متصل شده اند و در اینده نزدیک این قطار شروع به انتقال مسافر خواهد کرد. اولین حرکت این قطار با 200نفر مسافر رایگان خواهد بود.

تبریز امروز:

Haramain-train

مکه و مدینه با قطار سریع السیر به هم متصل شده اند و در اینده نزدیک این قطار شروع به انتقال مسافر خواهد کرد. اولین حرکت این قطار با 200 نفر مسافر رایگان خواهد بود.

سرعت این قطار به300 کیلومتر در ساعت می رسد.

 

@