قطار سریع السیر بین مکه و مدینه!

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۸ ۱۶-۰۳-۱۳۹۷

مکه و مدینه با قطار سریع السیر به هم متصل شده اند و در اینده نزدیک این قطار شروع به انتقال مسافر خواهد کرد. اولین حرکت این قطار با 200نفر مسافر رایگان خواهد بود.

تبریز امروز:

Haramain-train

مکه و مدینه با قطار سریع السیر به هم متصل شده اند و در اینده نزدیک این قطار شروع به انتقال مسافر خواهد کرد. اولین حرکت این قطار با 200 نفر مسافر رایگان خواهد بود.

سرعت این قطار به300 کیلومتر در ساعت می رسد.

 


نظرات کاربران


@