فروش سیر در تبریز!

درمان طبیعی با سیر!

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۶ ۱۵-۰۳-۱۳۹۷

امسال فروش سیر در پشت وانت بارها در تبریز بازار بزرگی را دارد.درهمه نقاط شهر سیر فروش ها مشغول عرضه سیرهستند!

تبریز امروز:

سیر پشت وانت بار

امسال فروش سیر در پشت وانت بارها در تبریز بازار بزرگی را دارد.درهمه نقاط شهر سیر فروش ها مشغول عرضه سیرهستند!


نظرات کاربران


@