موصل یک سال پس از داعش!

تاریخ انتشار : ۲۳:۱۳ ۱۴-۰۳-۱۳۹۷

کمتر از یک سال پس از آنکه نیروهای امنیتی عراق و متحدان آنها موصل را از دولت اسلامی عراق و شام گرفتند، زندگی دوباره به این شهر بازگشته است. یک پارک تفریحی در تصویر دیده می شود.

تبریز امروز:

کمتر از یک سال پس از آنکه نیروهای امنیتی عراق و متحدان آنها موصل را از دولت اسلامی عراق و شام گرفتند، زندگی دوباره به  این شهر بازگشته است. یک پارک تفریحی در تصویر دیده می شود.


نظرات کاربران


@