سدهای ترکیه بر روی آب دجله و فرات

آب ، مشکل جدید عراق!

تاریخ انتشار : ۱۷:۰۷ ۱۴-۰۳-۱۳۹۷

پارلمان عراق یک پیام فوری به پارلمان ترکیه برای تأخیر در پرکردن سد آلیسوی به مدت سه ماه و تشکیل هیأت مذاکره کننده پارلمانی وزیران برای دیدار از ترکیه به منظور توافق در مورد موضوع شده است.

تبریز امروز:

Image result for turkish iraq water crisis

 پارلمان عراق یک پیام به پارلمان ترکیه فرستاده است که خواستار تعلیق سه ماهه پر کردن سد آلیسوی است.

Image result for turkish iraq water crisis

دریک بیانیه صادره توسط دفتر حمام حمودی، معاون رییس جمهور پارلمان گفته شده است که : "پارلمان عراق یک پیام فوری به پارلمان ترکیه برای تأخیر در پرکردن سد آلیسوی به مدت سه ماه و تشکیل  هیأت مذاکره کننده پارلمانی وزیران برای دیدار از ترکیه به منظور توافق در مورد موضوع شده است."

Image result for turkish iraq water crisis

حسن النجابی، وزیر منابع آب عراق، پیشتر در روز یکشنبه گفت که ترکیه از توافقنامه هماهنگی دوجانبه مشترک برای ذخیره آب در سد الیسو، که ترکیه بر روی رودخانه تیگریس ( دجله) احداث کرده ، عدول نموده است.

Image result for turkish iraq water crisis

جنابی گفت: توافق هایی میان عراق و ترکیه برای هماهنگی بیشتر در زمینه پر کردن سدها صورت گرفته بود، اما ترکیه شروع به پر کردن این سدها از اول مارس کرده است.

او گفت: نیمی از ورودی تیگرس ( دجله) و فرات در عراق وابسته به سرچشمه های آن در ترکیه دارد. وی افزود که تلاش های وزارتخانه بر کاهش آسیب های کم آبی است که با ایجاد سد به وجود می آید.

Image result for turkish iraq water crisis

وزیر منابع آب عراق گفت که دومین اقدام تصمیم به اتخاذ تدابیرمناسب برای رسیدگی به کمبود آب در چندین منطقه از خاک عراق است.

در این بیانیه اعلان گردید که کابینه  7.9 میلیارد دینار از ذخایر اضطراری برای سال 2018  را اختصاص داده  تا کارهای مرحله اول پروژه ای را برای راه اندازی پمپ ها در دریاچه الترتار انجام دهد.


نظرات کاربران


@