محل دومین مغز در بدن انسان !

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۸ ۱۲-۰۳-۱۳۹۷

مغز دوم انسان در روده قرار دارد. دانشمندان استرالیا به درک اصول کار آن نایل آمدند.

تبریز امروز:

دومین مغز انسان کشف شد

دومین مغز در کجای بدن انسان قرار دارد؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ساینس الرت»، مغز دوم انسان در روده قرار دارد. دانشمندان استرالیا به درک اصول کار آن نایل آمدند.

سیستم عصبی روده ای از میلیون ها نرون تشکیل شده است که کار دستگاه گوارش را تنظیم می کند. این سیستم مستقل از سیستم عصبی مرکزی کار می کند که شامل مغز و نخاع است.

پروفسور نیک اسپنسر از دانشگاه «فایندرس» اعلام نمود:«این در واقع یک مغز دیگر است. حتی می توان آن را مغز اول نامید زیرا قبل از سیستم عصبی مرکزی در جریان تکامل شکل گرفته است.

متخصصان به مطالعه امواج الکتریکی در نرون های روده بزرگ موش ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مغز روده ای بطور همزمان به تهییج و مهار نرون هایی می پردازد که انقباض عضلات روده تحریک می کند.


نظرات کاربران


@