بهترین جا برای زندگی موجودات فضایی!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۲ ۱۲-۰۳-۱۳۹۷

گروه بین المللی دانشمندان از دانشگاه ادینبورگ تعیین کردند که مقدار زیاد آهن در مریخ در محل دریاچه باستانی خشک شده، بهترین جا برای جستجوی اثرات میکروارگانیزم هایی است که میلیارد سال گذشته می زیستند.

تبریز امروز:

سطح مریخ

 
 

با کمک چه فلزی می توان رد موجودات فضایی را پیدا کرد؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه «ساینس آلرت»، گروه بین المللی دانشمندان تحت رهبری سین مک ماهون از دانشگاه ادینبورگ تعیین کردند که مقدار زیاد آهن در مریخ در محل دریاچه باستانی خشک شده، بهترین جا برای جستجوی اثرات میکروارگانیزم هایی است که میلیارد سال گذشته می زیستند.

هم اکنون هیچگونه ثبوتی دال بر وجود موجودات زنده در مریخ وجود ندارد، اما زمانی سیاره مریخ از شرایط لازم برای زندگی برخوردار بود. نظارت از مدار مریخ نشان داد که بر سطح مریخ دره خشک شده و اثرات دریاچه خشک شده و رسوبات جریان های آب وجود دارد.

آب بصورت مایع 3500-4100 میلیون سال قبل در مریخ وجود داشت.

در سال 2020، ناسا برنامه «مریخ 2020 » را در قالب برنامه درازمدت Mars Exploration Program اجرا خواهد کرد. مریخنورد جدید برای تحقیقات آستروبیولوژیکی مواد باستانی و جستجوی اثرات زندگی در سیاره مریخ در نظر گرفته شده است. مریخنورد جدید مجهز به پهپاد برای شناسایی خواهد بود. اما موفقیت این مأمورت فضایی به انتخاب جای فرود بستگی خواهد داشت.


نظرات کاربران


@