گوگل به گربه ها غذا می دهد، دوستداران جغدها گریه می کنند!

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۵ ۰۶-۰۳-۱۳۹۷

منطقه سیلیکون در حال رشد، موجب رانده شدن ساکنین ان شده است ، اما یک پارک و منطقه حغاظت شده 750 هکتاری برای زیستن گونه ای از جغد و سایر حیات وحش حفظ و نگهداری شده است . یک گونه جغد بر روی زمین آشیانه سازی می کند ـ در ماه های گدشته چندین لاشه جغد در منطقه پیدا شده بود که موجب بررسی دلیل این امر شد . نتیجه بررسی ها نشان از نفوذ گربه های ساختمان های گوگل در منطقه حغاظت شده و از بین بردن پرندگانی مانند جغد گردید که به زتدگی امن در منطقه عادت کرده بودند.

تبریز امروز::

تغذیه گربه ها در نزدیک ساختمان گوگل در دره سلیکون منجر به تهدید جمعیتی جغدها و پرندگان منطقه شده است.و این موجب اعتراض دوستداران طبیعت شده است.

 

 

یکی از محل های تغذیه گربه ها در منطقه گوگل

منطقه سیلیکون در حال رشد، موجب رانده شدن ساکنین ان شده است ، اما یک پارک و منطقه حغاظت شده 750 هکتاری  برای زیستن گونه ای از جغد و سایر حیات وحش حفظ و نگهداری شده است . یک گونه جغد بر روی زمین آشیانه سازی می کند  ـ در ماه های گدشته چندین لاشه جغد در منطقه پیدا شده بود که موجب بررسی دلیل این امر شد . نتیجه بررسی ها نشان از نفوذ گربه های ساختمان های گوگل در منطقه حغاظت شده و از بین بردن پرندگانی مانند جغد گردید که به زتدگی امن در منطقه عادت کرده بودند.

حال گوگل از کارکنان خود خواسته تا از تغذیه گربه در منطقه پرهیز کنند تا بلکه گوگل در مقابل طرفداران محیط زیست قرار نگیرد.

 

 

 

 


نظرات کاربران


@