پس از یک بازجویی تولیدکننده سینما بازداشت شد!

بازداشت هاروی واینستین

تاریخ انتشار : ۲۱:۵۳ ۰۳-۰۳-۱۳۹۷

اتهامات باعث به وجود آمدن کمپین رسانه اجتماعی "من‌هم" و ادعاهای بسیاری در رابطه با سوءاستفاده جنسی مشابه واینتستین، علیه مردان قدرتمند در سراسر جهان شد که اثر واینستین نامیده شد و باعث عزل و برکناری بسیاری از آنان شد.

تبریز امروز:

هاروی واینستین تهیه کننده سینما و از غول های بزرگ هالیوود پس از بازجویی در منطقه منهتن ، بازداشت گردید. کارکنان و هنرپیشگان بسیاری در طول سال ها تحت اسارت و تعدی هاروی قرار داشتند که وی انان را باتهدید و یا تطمیع ساکت نگه داشته بوده است. شکایت زنان بسیاری در هالیوود منجر به پیدایش نهضتی از  قربانیان مردان قدرتمند در غرب گردید که به نام  " من هم " (Me Too)  مشهور شد . اکنون لیست 71 نفره ای از این مردان منتشر شده است که نتیجه آن به تعطیلی کشیده شدن دفاتر ، اخراج و بازنشستگی و توبیخ آنان شده است . 

 

منبع:

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article


نظرات کاربران


@