پوپولیست های ایتالیایی در حال کسب قدرت!

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۳ ۰۳-۰۳-۱۳۹۷

جوزپه کنتی حقوق دان بدون تجربه سیاسی در مسیر دفتر نخست وزیری ایتالیا گام برمی دارد.رئیس جمهور سرجیو ماتارلا پس از 80 روز از مذاکرات سخت، دستور تشکیل یک دولت را به منظور توافق طرفین برای نخست وزیری جوزپه کونته، یک وکیل بدون تجربه دولتی را صادرکر

تبریز امروز:

پوپولیست ها یک گام بزرگ به سمت قدرت در ایتالیا گرفتند. این کشور احتمالا بزرگترین کشور در اروپا خواهد بود که تحت رهبری نیروهای ضد اتحادیه خواهد افتاد.
رئيس جمهور ايتاليا روز چهارشنبه راه را براي احزاب پوپوليستي که بيشترين آرا را در انتخابات دو ماه پيش به دست آوردند، باز کرد تا اداره کشور بدست آنها بیافتد ؛ گامي که موجب می شود ايتاليا بزرگترين و مهمترين عضو اتحاديه اروپا توسط پوپوليست ها اداره شود پیروزی بزرگ برای آنتاگونیست های بلوک اروپا اعطا می کنند.

احزاب پوپولیستی که دو ماه پیش انتخابات ائتلاف را با بحث استقلال سیاسی در اتحادیه اروپا و مهاجران غیرقانونی به شکلی عجیب و غریب به دست آوردند، روز چهارشنبه برای تشکیل حکومتی گام برداشتند ، که ز بزرگترین ترس رهبران اروپا بود.

صعود سریع پوپولیست ها در ایتالیا - جایگاه فاشیسم در یکی از اعضای بنیانگذار اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ این بلوک، سیستم حزب دهه های گذشته کشور را مختل کرده است.

این امر انرژی تازه ای هم برای اعمال ناسیونالیستی در قاره داشت و بزرگترین تهدید را برای انسجام اتحادیه اروپا از کشورهای عضو جدیدتر در حاشیه، مانند مجارستان و لهستان، تا هسته اصلی خود به بار آورد.

رئیس جمهور سرجیو ماتارلا پس از 80 روز از مذاکرات سخت، دستور تشکیل یک دولت را به منظور توافق طرفین برای نخست وزیری جوزپه کونته، یک وکیل بدون تجربه دولتی را صادرکرد.


نظرات کاربران


@