آهنگی برای یک درام

والس غم اثر ژان سیبلیوس

تاریخ انتشار : ۲۲:۴۵ ۳۱-۰۲-۱۳۹۷

مهمان های سایه نگاهش را نمی تابند و حال به نظر می رسد که او در رختخوابش خسته شده و موسیقی از بین رفته است. تمام قدرتش را جمع می کند و دوباره به رقص برمی گردد، با انرژی بیشتر! رقاص سایه به عقب می رود و حرکاتش را تند می کند و با ریتمی دیوانه وار ادامه می دهد. لذت غریب به اوج می رسد؛ یک ضربه در درب پدیدار می شود، و در کاملا باز می شود ؛ مادرناامیدانه گریه می کند؛ سایه های میهمان ناپدید می شوند موسیقی ازصدا می ماند و مرگ بر آستانه در ایستاده است. "

تبریز امروز:

Image result for valse triste story

والس غم "Valse Triste" بخشی از موسیقی ژان سیبلیوس است که آهنگساز برای یک درام به نام "Kuolema" یا "مرگ" نوشت. موسیقی ویژه آن در بیان توضیحش بسیار عجیب تر دیده شده است .

 

" شب است. پسر که در کنار بستر مادر بیمار خود ایستاده، از ترس در خواب فرو رفته است،  به تدریج نور شدیدی در اتاق پخش می شود: صدای موسیقی از دور دست ها  به گوش می رسد: التهاب و موسیقی دور می شوند تا زمانی که طنین صدای والس  از دور به گوش برسد.

Image result for valse triste story

رقص مرگ - آلینا سلیمان -کازاخستان

مادر از خواب بیدار می شود، از تخت بلند می شود و در لباس سفید بلند خود، شروع به حرکتی آرام و یواش  به  پس و پیش می کند او دستانش را همچون موج به حرکت در می اورد و به موسیقی پیوند می زند، آن سان که می خواهد جمعیتی از مهمانان نامرئی را فراخواند! و اکنون آنها ظاهر می شوند، این زوج ها غریب می چرخند و با حرکتی غمین پیش می روند! زن در حال رقص با مرگ تلاش می کند تا آنها به چشمانش بنگرند، اما مهمان های سایه نگاهش را نمی تابند و حال به نظر می رسد که او در رختخوابش خسته شده و موسیقی از بین رفته است. تمام قدرتش را جمع می کند و دوباره به رقص برمی گردد، با انرژی بیشتر! رقاص سایه به عقب می رود و حرکاتش را تند می کند و با ریتمی دیوانه وار ادامه می دهد. لذت  غریب به اوج می رسد؛ یک ضربه در درب پدیدار می شود، و در کاملا باز می شود ؛ مادرناامیدانه گریه می کند؛ سایه های میهمان ناپدید می شوند موسیقی ازصدا می ماند و مرگ بر آستانه در ایستاده است. "

 

 

توفیق وحیدی آذر

 

 

 

 

 

نظرات کاربران


@