سفری به کوهستان

شاه تختی و دند

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۲ ۳۰-۰۲-۱۳۹۷

ساعت نه شروع به صعود به دند نمودیم ساعت یازده در بالای دند بودیم از پشت دند پایین آمدیم و شروع به صعود به شاه تختی کردیم ! ساعت دوازده بالای قله بودیم پس از کمی استراحت وعکس از شاه تختی بالای آن یک چایی آماده کردیم

تبریز امروز:

چای

بیست و هشتم اردیبهشت نود و هفت روز جمعه ساعت َشش ونیم از چهار راه عباسی همراه همنوردان: مهرعلی بایرام زاده - اصغر حاجب - علی نامی - رامین همپا با ماشین رامین به سوی سه راهی اهر حرکت کردیم.

اشیانه پرنده

در سه راهی به سوی جاده قدیم اهر راندیم و با غصه به متلاشی شدن و نخاله ساختمان ریزی در کنار جاده در پارکینگ ونیار ماشین را پارک کردیم و پس از بر داشتن آب از بولاخ پارکینگ ونیار؛ در زیر سنگ بزرگ صبحانه مان را خوردیم !

ساعت نه شروع به صعود به دند نمودیم ساعت یازده در بالای دند بودیم از پشت دند پایین آمدیم و شروع به صعود به شاه تختی کردیم ! ساعت دوازده بالای قله بودیم پس از کمی استراحت وعکس از شاه تختی بالای آن یک چایی آماده کردیم و حال نوبت پایین آمدن بود از کوه پایین آمدیم از هتل رادمان و از بولاخ قیرچی قیرچی آب برداشتیم.

سپس در زیر یمیشان در یک جای با صفا ناهار و چایی را صرف و به سوی بولاخ حمیدراه افتادیم پس از برداشتن آب از بولاخ حمید به سوی پارکینگ راه افتادیم ساعت شش در پارکینگ سوار ماشین شدیم ساعت شش ونیم تبریز بودیم.

 

حمید سپهروند

 

 

 

 

@