سفری به کوهستان

شاه تختی و دند

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۲ ۳۰-۰۲-۱۳۹۷

ساعت نه شروع به صعود به دند نمودیم ساعت یازده در بالای دند بودیم از پشت دند پایین آمدیم و شروع به صعود به شاه تختی کردیم ! ساعت دوازده بالای قله بودیم پس از کمی استراحت وعکس از شاه تختی بالای آن یک چایی آماده کردیم

تبریز امروز:

چای

بیست و هشتم اردیبهشت نود و هفت روز جمعه ساعت َشش ونیم از چهار راه عباسی همراه همنوردان: مهرعلی بایرام زاده - اصغر حاجب - علی نامی - رامین همپا با ماشین رامین به سوی سه راهی اهر حرکت کردیم.

اشیانه پرنده

در سه راهی به سوی جاده قدیم اهر راندیم و با غصه به متلاشی شدن و نخاله ساختمان ریزی در کنار جاده در پارکینگ ونیار ماشین را پارک کردیم و پس از بر داشتن آب از بولاخ پارکینگ ونیار؛ در زیر سنگ بزرگ صبحانه مان را خوردیم !

ساعت نه شروع به صعود به دند نمودیم ساعت یازده در بالای دند بودیم از پشت دند پایین آمدیم و شروع به صعود به شاه تختی کردیم ! ساعت دوازده بالای قله بودیم پس از کمی استراحت وعکس از شاه تختی بالای آن یک چایی آماده کردیم و حال نوبت پایین آمدن بود از کوه پایین آمدیم از هتل رادمان و از بولاخ قیرچی قیرچی آب برداشتیم.

سپس در زیر یمیشان در یک جای با صفا ناهار و چایی را صرف و به سوی بولاخ حمیدراه افتادیم پس از برداشتن آب از بولاخ حمید به سوی پارکینگ راه افتادیم ساعت شش در پارکینگ سوار ماشین شدیم ساعت شش ونیم تبریز بودیم.

 

حمید سپهروند

 

 

 

 


نظرات کاربران


@