روبات شناگردرون بدن (ویدئو)

تاریخ انتشار : ۰۵:۳۱ ۲۶-۰۲-۱۳۹۷

روباتی که درون بدن راه می رود و شنا می کند، توسط دانشمندان ساخته شده است که می تواند در پزشکی و درمان موثر باشد!در طراحی این روبات از عملکرد بدن موجودات زنده الهام گرفته شده است!

تبریز امروز:

به گزارش نیویورک تایمز دانشمندان روباتی را ساخته اند که می تواند درون بدن انسان راه رفته و حتی شنا کند ! این ربات در طب کاربرد و جایگاه خاصی خواهد یافت!در طراحی این روبات از عملکرد بدن موجودات زنده الهام گرفته شده است!

  

 


نظرات کاربران


@