مقتدی صدرو انتخابات عراق!

تاریخ انتشار : ۰۲:۵۲ ۲۶-۰۲-۱۳۹۷

مقتدی صدر به عنوان یکی از چهره های جنجالی و پیشتاز وارد کارزار انتخاباتی عراق شده است.

تبریز امروز:

مقتدی صدر به عنوان یکی از چهره های جنجالی و پیشتاز وارد کارزار انتخاباتی عراق شده است.

@