مقتدی صدرو انتخابات عراق!

تاریخ انتشار : ۲۳:۲۲ ۲۵-۰۲-۱۳۹۷

مقتدی صدر به عنوان یکی از چهره های جنجالی و پیشتاز وارد کارزار انتخاباتی عراق شده است.

تبریز امروز:

مقتدی صدر به عنوان یکی از چهره های جنجالی و پیشتاز وارد کارزار انتخاباتی عراق شده است.


نظرات کاربران


@