تلگرام اینترنتی بدون سد و هک!

تاریخ انتشار : ۱۲:۱۵ ۲۴-۰۲-۱۳۹۷

سرویس جدید Telegram Open Network راه خروجی از این واقعیت است. این پلتفرم امکان ایجاد اینترنت جدیدی را فراهم می سازد که دسترسی به آن را نمی توان ممنوع کرد. علاوه بر آن نمی توان آن را هک کرد.

تبریز امروز:

Image result for telegram cartoon

تلگرام اینترنتی را راه اندازی می کند که آن را نمی توان مسدود و هک کرد.

به گزارش اسپوتنیک، طی ماه گذشته تلگرام در روسیه و ایران مسدود شد و احتمالا دسترسی به آن در برخی از دیگر کشورهای جهان از جمله قزاقستان نیز محدود خواهد شد. سرویس جدید مانع از مسدود شدن تلگرام خواهد شد. اما به نظر می رسد با کمک  وسایل موجود کنونی نمی توان مانع از مسدود شدن تلگرام شد.  سرویس جدید Telegram Open Network راه خروجی از این واقعیت است. این پلتفرم امکان ایجاد اینترنت جدیدی را فراهم می سازد که دسترسی به آن را نمی توان ممنوع کرد. علاوه بر آن نمی توان آن را هک کرد.  

نظرات کاربران


@