ایزابلا کوالسکا از لهستان

نور در کارتون

تاریخ انتشار : ۲۰:۵۶ ۲۳-۰۲-۱۳۹۷

کارتون با موضوع نور از ایزابلا کوالسکا از لهستان برنده جایزه دوم از جشنواره پورتو کارتون با موضوع نور!

تبریز امروز:

روشنایی

کارتون با موضوع نور کار ایزابلا کوالسکا از لهستان برنده جایزه دوم جشنواره  پورتو کارتون !


نظرات کاربران


@