پیتر مایر ناشر کتاب آیه های شیطانی درگذشت!

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۱ ۲۲-۰۲-۱۳۹۷

پیتر مایر مدیر نشر پنگوئن برای بار دوم کتاب آیه های شیطانی را در اواخر سال 1990 بعد از چاپ اول آن در 1988 بریتانیا در ایالات متحده منتشر ساخت ! فرمان امام خمینی (ره) مبتنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده مسلمان هندی تبار کتاب بود که ناشرین کتاب را نیز درصورت آگاهی از مفاد کتاب به اعدام محکوم می نمود!

تبریز امروز:

پیتر مایر مدیر نشر پنگوئن برای بار دوم کتاب آیه های شیطانی را  در اواخر سال 1990 بعد از چاپ اول آن در 1988 بریتانیا در ایالات متحده منتشر ساخت ! فرمان امام خمینی (ره) مبتنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده مسلمان هندی تبار کتاب بود که ناشرین کتاب را نیز درصورت آگاهی از مفاد کتاب به اعدام محکوم می نمود!

پیتر مایر در روز جمعه در خانه اش در منهتن، جان خود را از دست داد. او 82 سال داشت.

کتاب آیات شیطانی، بر مبنای «افسانه غرانیق» نوشته شده که مخالفان اسلام، در همان صدر اسلام، مدعی این افسانه بوده اند. آنان ادعا می کردند پس از آیات 19 و 20 سوره نجم که می فرماید «آی


نظرات کاربران


@