شطرنج و طول عمر!

تاریخ انتشار : ۲۱:۴۵ ۲۰-۰۲-۱۳۹۷

گروهی از دانشمندان یک روند غیرمعمولی را یافتند: هر چه فرد فعالتر در ورزشهای فکری باشد بیشتر زندگی می کند.

تبریز امروز:

شطرنج ازبک

یک گروه از دانشمندان استرالیایی یک روند غیرمعمولی را یافتند: هر چه فرد فعالتر در ورزشهای فکری باشد بیشتر زندگی می کند.

 بر اساس این مقاله که در PLOS One منتشر شد، محققان پس از مطالعه درباره امید به زندگی بیش از 16 هزار بازیکن شطرنج، به این نتیجه رسیدند. همه بازیکن ها به صورت حرفه ای شطرنج بازی میکردند، و همگی از مدال داران و برندگان جوایز در المپیادها از سال 1950 بودند.

شایان ذکر است که امید به زندگی در بین این افراد زیاد متفاوت نبوده ولی در مقایسه با افراد معمولی 7.7 سال بیشتر است.

دانشمندان دو دلیل برای این روند میبینند: توانایی های ذهنی بالا که برای شطرنج لازم است و سبک زندگی سالم که مورد نیاز برای بهبود عملکرد است.


نظرات کاربران


@