بایاتی لار

نازیک دیر بارماخلارین، گورخورام یارار خینا

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۳ ۱۵-۰۲-۱۳۹۷

یول دوشدو یارارخینا سن ده گل یارارخینا نازیک دیر بارماخلارین گورخورام یارار، خینا

تبریز امروز:

یول دوشدو یارارخینا

سن ده گل یارارخینا

نازیک دیر بارماخلارین

گورخورام یارار خینا

 

 

 

از یادداشت های توفیق


نظرات کاربران


@