گرسنگی کشیدن و جوان ماندن !

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۷ ۱۵-۰۲-۱۳۹۷

گرسنگی کشیدن به بازسازی و احیای سلول های بنیادی بدن انسان کمک می کند.

تبریز امروز:

Image result for hungry and eating

گرسنگی کشیدن به بازسازی و احیای سلول های بنیادی بدن انسان کمک می کند.

به گزارش Medical Press، زیست شناسان انستیتو فناوری ماساچوست به این نتیجه رسیده اند.
آنها در جریان آزمایشات خود، موش ها مدت 24 ساعت موشها را گرسنه نگاه داشته و سپس از سلول های بنیادی آنها نمونه برداری کردند.
معلوم شد این سلول ها پس از 24 ساعت گرسنگی کشیدن بجای گلوکز به تجزیه اسید های چرب می پردازند و در نتیجه روند ظاهر شدن سلول های جدید سرعت پیدا کرده و سرعت جوانتر شدن بدن انسان دو برابر می شود.

Image result for hungry any eating
عمر ییلماز، یکی از زیست شناسان آمریکایی شرکت کننده در تحقیقات تاثیرات مثبت خاطرنشان ساخت گرسنگی کشیدن در بازسازی روده و رفع امراض روده را خاطرنشان ساخت.


نظرات کاربران


@