دریای عمان

پیدایش حوضه آبی مرده رو به گسترش در مجاورت خلیج فارس

تاریخ انتشار : ۰۹:۴۶ ۱۲-۰۲-۱۳۹۷

حوضه آبی مرده با کمک ربات های زیردریایی Seaglider پیدا شده که قادرند به عمق 1000 متری آب فرو رفته و مدت چند ماه در آنجا کار کنند. آنها ارتباط خود با ماهواره ها را حفظ کرده و نقشه توزیع اکسیژن در آبهای دریا را تدوین کردند.معلوم شد مساحت ناحیه مرده و کم اکسیژن در دریای عمان معادل مساحت اسکاتلند است و افزایش آن ادامه دارد.

تبریز امروز:

پیدا شدن حوضه آبی مرده رو به گسترش در مجاورت خلیج فارس

دانشمندان دانشگاه آنگلیای شرقی بریتانیا متوجه شدند که میزان اکسیژن در دریای عمان به شدت رو به کاهش است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از EurekAlert! ،این حوضه آبی مرده با کمک ربات های زیردریایی Seaglider پیدا شده که قادرند به عمق 1000 متری آب فرو رفته و مدت چند ماه در آنجا کار کنند. آنها ارتباط خود با ماهواره ها را حفظ کرده و نقشه توزیع اکسیژن در آبهای دریا را تدوین کردند.معلوم شد مساحت ناحیه مرده و کم اکسیژن در دریای عمان معادل مساحت اسکاتلند است و افزایش آن ادامه دارد.
دریای عمان خلیج فارس را از طریق خاور تنگه هرمز به دریای عرب متصل می کند.


نظرات کاربران


@