رفتار نژاد پرستانه با چینی ها!

عذرخواهی کانادا از چینی ها بعد از 130 سال !

تاریخ انتشار : ۱۹:۴۸ ۰۴-۰۲-۱۳۹۷

بعد از 130 سال از گذشت رفتارهای نژادپرستانه در ونکوور کانادا ، مقامات رسمی این شهر از فرزندان این چینی ها عذر خواهی کردند. عذرخواهی، با اعلان تبعیض تاریخی دولت در قوانین، مقررات و سیاست ها علیه شهروندان کانادایی چینی، در روز یکشنبه در مرکز فرهنگی چینی شهر اعلان شد.

تبریز امروز:

Descendants applaud city council’s effort to make amends for decades of discrimination that extended from housing to medical care

 

بعد از 130 سال از گذشت رفتارهای نژادپرستانه در ونکوور کانادا ، مقامات رسمی این شهر از فرزندان این چینی ها عذر خواهی کردند.

عذرخواهی، با اعلان تبعیض تاریخی دولت در قوانین، مقررات و سیاست ها علیه شهروندان کانادایی چینی، در روز یکشنبه در مرکز فرهنگی چینی شهر اعلان شد.

گرگ رابرتسون، شهردار ونکوور گفت که عذرخواهی در جامعه برای بی عدالتی های گذشته بخشی از روند آشتی است.


نظرات کاربران


@