زاویه دیگر!

یک صحنه ثابت در تبریز در موقع حضور روسای جمهور!

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۴ ۰۴-۰۲-۱۳۹۷

وقتی قرار است رئیس جمهور به تبریز بیاید مردم در مقابل استانداری جمع می شوند و درد نامه های خود را از دست سازمان های کم و یا بی مسئولیت و یا مشکلاتی مالی و عدم اشتغال خود را با نامه تحویل استانداری می دهند ! امروز صبح، باز مقابل استانداری شلوغ بود!و مردم نامه بدست در انتظار کسی بودند که نامه های آنان را بگیرد!

تبریز امروز:

در انتظار دادن نامه

 

در انتظار رییس جمهور

در انتظار رییس جمهور

 

 

 

در انتظار امدن  رییس جمهور

وقتی قرار است رئیس جمهور به تبریز بیاید مردم در مقابل استانداری جمع می شوند و درد نامه های خود را از دست سازمان های کم و یا بی مسئولیت و یا مشکلاتی مالی و عدم اشتغال و رسیدگی به دردهای خودشان را با نامه تحویل استانداری می دهند !

 امروز صبح، باز مقابل استانداری شلوغ بود!و مردم نامه بدست در انتظار کسی بودند که نامه های آنان را بگیرد!

 

 


نظرات کاربران


@