بایاتی لار

دئدیم کی قانلی فلک جانیم آل ، یاریم آلما

تاریخ انتشار : ۰۳:۳۸ ۰۳-۰۲-۱۳۹۷

الیمده یاریم آلما یئمه دی ،یاریم آلما دئدیم کی قانلی فلک جانیم آل، یاریم آلما

تبریز امروز:

دئدیم کی قانلی فلک  جانیم آل ، یاریم آلما

الیمده یاریم آلما

یئمه دی، یاریم آلما

دئدیم کی، قانلی فلک

جانیم آل ، یاریم آلما

 

 

 

از یادداشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@