کفش تبریز یک اثر هنر صنعتی است!

کفش تبریز دور از هیاهوی 2018 تبریز!

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۹ ۰۲-۰۲-۱۳۹۷

تابلو معمولا ترکیبی است، ازقاب و محتوی ! گاه قاب تاثیری بسیار نسبت به محتوی دارد .و ببیننده را در خود غرق می کند طوری که محتوی دیگر دیده نمی شود! کفش تبریز را می توان محتوا و اثری با قابی ساده دید ! باشماخچی بازار و چند مغازه قدیمی کفش در شهر! چهار ماه از تبریز 2018 گذشته است، قرار است مراسم رسمی افتتاح آن در اردیبهشت ماه برگزار گردد ! اما دهها مسئول و متولی در وزارتخانه ها و شهر از آن ارتزاق می کنند ، تغییر کاربری های زمین در سایه آن بوجود آمده است ، اما آنچه که از قدیم گفته اند پا برجاست ! آفتابه و لگن دو دست ؛ شام و ناهار هیچی !

تبریز امروز:

کفش صابری تبریز

تابلو معمولا ترکیبی است، ازقاب و محتوی ! گاه قاب تاثیری بسیار نسبت به محتوی دارد .و ببیننده  را در خود غرق می کند طوری که محتوی دیگر دیده نمی شود!

کفش تبریز را می توان محتوا و اثری با قابی ساده دید !  باشماخچی بازار و چند مغازه قدیمی کفش در شهر!

 

بازارهای لوکس چندین طبقه و تبلیغات پرسر و صدای ماهواره ای برای آن تدارک دیده نشده اند و جای نه چندان در خور برای کفش اصیل کهن دیده نشده است.

کفش صابری تبریز

***

فقط کیفیت و هنرمندی کفاش هنوز برآن تاثیر گذار است ـ کفش تبریز در مقایسه با زیبا ترین برندهای کفش های جهانی چیزی کم نداشت طوری که حال نیزعلیرغم مشکلات بسیار می تواند خود را بنمایاند!

Saberi Tabriz handmade shoes

***

اگر روزی شاپو کلاه بورسالینو ، قدرتمندترین کلاه جهان بود ؛ کفش تبریز نیز می توانست در بازار کفش  جهان آن سان باشد! داشتن یک کیف کوچک چرم و یا کمربند چرم ژ ستی برای تفاخر دردنیای غرب است ! داشتن کفش چرم در جامعه غربی همچنان مشکل است، پوشیدن کفش تبریز و داشتن آن در ویترین های فروشگاه های لوکس در همراهی با برندسازی و نمایاندن آن حمایت از صنعتگر و تولید ملی می توانست فرض گردد! با تمام مصائب کفش تبریز همچون یک برند است !

Saberi handmade shoe

 ***

مغازه های فروش کفش در تبریز مملو از کفش های فاقد کیفیت و خارجی شده اند که پلاستیک و مواد مصنوعی به جای چرم در آنها بکار رفته است!

این کفش ها گاه ارزان هم هستند ولی نوع گرانقیمت آنان در بازارهای لوکس چند طبقه بیشتر به چشم می خورند ! اما جملگی عناصر و عوامل دست در دست هم داده اند ! تا بخش فقر زده و بخش پول دارجامعه، جملگی به سمت کفش های فاقد کیفیت بروند !

کفش صابری

 ***

کارگر کفاش در غیبت استادکاران بزرگ، بدون تجربه وارد بازاری می شود که بازار ان رونقی ندارد و  بیمه تامین اجتماعی ان دارای مشکل است و او به سمت کار در تولیدی های کفش ارزان قیمت می رود!  آموزش، نواوری هنری و تکنولوژیک در کفش یک ضرورت است که بازار ما فاقد آن است و .......!

کفش صابری

دانشکده کفش، چرم و محصولات مرتبط لازمه ی این توسعه است!توسعه ی که به عناصر مختلف تولید چون مواد اولیه برتر ، نیروی انسانی ماهر و مدیر خبره و در نهایت به سرمایه و تکنولوژی بها می دهد. بازار یابی برای ایجاد برند ملی بایستی از سوی دستگاه های عریض و طویل اتحادیه های صنفی در تعامل با سازمان ها و کارمند فسیل شده انجام می گرفت!

بازار کفش تبریز

بازار کفش تبریز!

در بحبوحه تبریز 2018 شهر ، هنوز متولی هدایت توریست به سمت بازار مشخص نیست ؛  بازار  پشتیبان علمی و عملی آن را ندارد و با بی برنامه در حال گذران است!

 چهار ماه از تبریز 2018 گذشته است، قرار است مراسم رسمی افتتاح آن در اردیبهشت ماه برگزار گردد ! اما دهها مسئول و متولی در وزارتخانه ها و شهر از آن ارتزاق می کنند ، تغییر کاربری های زمین در سایه آن بوجود آمده است ، اما آنچه که از قدیم گفته اند پا برجاست ! آفتابه و لگن دو دست ؛ شام و ناهار هیچی !

بازار کفش تبریز

بازار کفش تبریز!

از عملکرد سازمان صنعت و معدن و تجارت در معرفی و اماده سازی بستر مناسب برای کفش تبریز هیچ خبری در دست نیست ! شاید هنوز این سازمان نمی داند که باید دراین رویداد موثر باشد و جلسه بازی ها دردی از بحران یا تلاش برای توسعه را دوا نمی کند و برنامه عملی هنوز وارد جامعه بر حمایت و تقویت محصول ایرانی انجام نشده است! 

هنوز باور بر امکان بهره برداری واقعی از واقعه ای جهانی به نام تبریز 2018 جهت رونق صنعت در تبریز به وجود نیامده است ، هرچند که این بی برنامه گی در تمام زوایای بهره گیری از توریسم، از گردشگری و اکوتوریسم تا درمان و غذا و صنعت و تجارت آن به شدت دیده می شود !

 

توفیق وحیدی آذر

 

تصاویر کفش چرم تبریز از، مغازه کفش صابری!


نظرات کاربران


@