محسمه ای برای تشان دادن بی آبی!

تاریخ انتشار : ۱۶:۰۵ ۰۲-۰۲-۱۳۹۷

بحران آب جدی است! از اب حفاظت کنیم!

تبریز امروز:

محسمه ای برای بی ابی

بحران آب جدی است ! از آن مواظبت کنید ! محسمه ای در پارک ابی سئول !


نظرات کاربران


@