نقش فیس بوک دراشوب های سری لانکا!

ما یک جامعه هستیم نه یک بازار!

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۱ ۰۲-۰۲-۱۳۹۷

یک مقام رسمی سریلانکا می گوید: "باید نوعی تعامل با کشورهایی مانند سری لانکا توسط شرکت های بزرگ وجود داشته باشد نه انکه فیس بوک به ما به مانند یک بازار نگاه کند " ،"ما یک جامعه هستیم، ما فقط یک بازار نیستیم."

تبریز امروز:

خبرنگاران نیویورک تایمز  برای بررسی نقش محتوایی فیس بوک در حملات و توهمات بر علیه جمعیت مسلمان اقلیت  سری لانکا در اوائل امسال به سری لانکا رفتند، که موجب شد دولت حالت اضطراری در سراسر کشور اعمال نماید  مامورانی شورش را به سمت خانه ای هدایت کردند خانه ای در آتش سوخت  و یک مرد را در داخل کشته شد.

بسیاری از کاربران اطلاعاتی  را منتشر کرده و سخنان نفرت انگیز را در این سایت انتشار دادند و حتی آن را برای برنامه ریزی حملات مورد استفاده قرار دادند. اما فیس بوک هشدارهای تکراری از احتمال خشونت را حتی از سوی دولت نادیده گرفت. این یک الگویی است که در سایر کشورهای در حال توسعه در سرتاسر جهان تکرار شده و پیامدهای مرگبار دارد.

یک مقام رسمی سریلانکا می گوید: "باید نوعی تعامل با کشورهایی مانند سری لانکا توسط شرکت های بزرگ وجود داشته باشد  نه انکه فیس بوک به ما به مانند یک بازار نگاه کند " ،"ما یک جامعه هستیم، ما فقط یک بازار نیستیم."


نظرات کاربران


@